Först och främst ett stort tack till alla som gjorde Demodagarna 2019 på Drone Center Sweden i Västervik till två intressanta dagar fyllda med kunskap och nyheter. Det är alltid inspirerande att möta kollegor och också få möjligheten till att kunskapa och nätverka.

Det var också mycket glädjande och viktigt att Infrastrukturminister Tomas Eneroth var med och invigningstalade och inte minst i sitt tal, lyfte fram vikten av vår bransch. Men framförallt gav dagarna en möjlighet till att få en unik inblick i alla de Vinnovafinansierade projekt som presenterades och demonstrerades

Ett särskilt tack till alla projektdeltagare som frikostigt delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi ger också det särskilda tacket till Vinnova som möjliggjort demodagarna.

Tack också till all personal och övriga samarbetspartners och inte minst Västerviks kommun.

Ett sista tack, minst lika stort, vill jag framföra till gäster som engagerat deltog under Demodagarna.

Trevlig sommar!

Urban Wahlberg, operativ chef
Drone Center Sweden

Ps. Tack Stefan Haggö, MSB, som ger oss möjligheten att visa sin ”dokumentation” från Demodagarna. Ds.


0 Comments

Leave a Reply

Translate »