Telia vill granska nuvarande cellulära kommunikationssystem och planera vilken utveckling som måste göras för att säkerställa täckning för obemannade och flygande fordon med nuvarande och nya vågformer i mobilnäten. Ta fram nya modeller för att modellera och verifiera vågutbredning/konnektivitet och nya kartor som visar var det finns täckning och det är säkert att positionera, navigera/flyga och kommunicera med UAVer . Var man kan kommunicera med obemannade farkoster i luften och på marken samt var det finns speciellt bra möjligheter att överföra data till och från systemen genom att mäta signalstyrka, datatakt och tillgänglighet i de olika cellerna. Mäta hur korrekta positioneringsuppgifterna är från GNSS satelliterna och hur väl felrättande system i Mobilnätet (NRTK) fungerar. Mäta hur väl navigationskartor-nas positioner stämmer överens med positioneringssystemens uppgifter och hur säkra systemen är på att upptäcka och larma om inkonsistenser i positioneringsdata p.g.a. tekniska problem, atmosfärisk påverkan eller antagonistiska hot. Ta fram stråk där man kan testa detta och även hur överlämningen sker mellan olika celler samt undersöka om det finns underlag för roaming mellan olika operatörer inom specifika tjänster för UAV och obemannade andra fordon. Undersöka olika affärsmodeller som inkluderar hur telenätet ska kunna stödja autonoma fordon av olika slag med positionering – navigering och kommunikation. 

Translate »