Drone Event i Västervik

Den 21 juni arrangerade Drone Center Sweden ett event på Västerviks flygplats. En dag fylld med intressanta samtal gällande framtida samarbeten och imponerande drönarflygningar från några av de medverkande.

Per Nilsson från Nilsson Drones medverkade och visade upp samt flög sin drönare Hale-One.2 som han byggt själv och som har formen av ett mindre flygplan.

Piotr Rudol och Tommy Persson från Linköpings Universitet och Linnea Axelsson samt Joakim Rydell från FOI medverkade också och visade upp sina drönare.

Här hittar du en bildkavalkad från eventet»

Uppdrag om drönaranvändning i Sverige

Regeringen har beslutat att ge Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag om obemannade luftfartyg, så kallade drönare. Syftet med uppdraget är att ge regeringen underlag om de utmaningar som finns i förhållande till användningen av drönare på kort och lång sikt.

– Vi ser en kraftig utveckling av drönare i Sverige idag, vilket både skapar möjligheter och risker. Jag vill att Sverige ska ligga i framkant när det gäller utveckling av drönare men vill också säkerställa att säkerhet och integritet värnas, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Transportstyrelsen ska redovisa olika användningsområden för såväl hobby- och fritidssysselsättning som kommersiell användning av drönare. Med utgångspunkt i analysen ska myndigheten indikera framtida användningsområden för drönare. Transportstyrelsen ska också analysera framtida behov av ändringar i det nationella regelverket avseende drönare utifrån nuvarande regler samt kommande EU-regler för drönare.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.

DCS remissinstans för nytt lagförslag

Drone Center Sweden (DCS) är en av de utvalda remissinstanserna för förslag till lagändring i luftfartfsförordningen. Det gäller Ändrad straffbestämmelse vid överträdelser av Transportstyrelsens föreskrifter och beslut om restriktionsområden.

I remissunderlaget föreslås att straffbestämmelsen i 13 kap. 1 § ändras på så sätt att den omfattar överträdelser av föreskrifter eller beslut som har meddelats av Transportstyrelsen om såväl tillfälliga som permanenta restriktionsområden. Idag omfattar bestämmelsen endast tillfälliga sådana områden. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2018.

Bland andra remissinstanser kan nämnas; Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Datainspektionen, Försvarsmakten och Luftfartsverket (LFV).

Wallenberg Research väljer Drone Center Sweden

WASP väljer Drone Center Sweden för tester av autonoma system för sjöräddning,

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram avseende om artificiell intelligens och autonoma system som fungerar i samarbete med människor. Det är ett viktigt nationellt initiativ för bland annat strategiskt motiverad grundforskning och utbildning inom detta område.

Under september månad 2018 Drone Center Sweden vara platsen där WASP kommer att genomföra tester med autonoma system för sjöräddning. Allt detta inom forskningsområdet WARA-PS (Public Safety). Projektet syftar bland annat till att skapa en realistisk, storskalig och industriellt relevant demonstrationsmiljö med scenarier som fokuserar på att hålla samhället och dess medborgare säkra vid olyckor, katastrofer eller störningar med hjälp av nya tekniska lösningar som inom såväl autonoma system som programvaruforskning. Projektet räknar också med att genomföra sina slutförsök på Drone Center Sweden under 2019.

Du kan läsa mer om WARA-PS här»

DCS inleder radarsamarbete med Star Elektronik

Drone Center Sweden (DCS) inleder ett samarbete runt radarlösningar med Star elektronik i Västervik. Tillsammans ska det tas fram ett system för övervakning av DCS provverksamhet samt annat med koppling till drönare och UAV.

Drone Center Sweden är ett fyraårigt testbäddsprojekt med obemannade flygande system för miljö och miljötekniska tillämpningar. Syftet med projektet är att utveckla en säker infrastruktur där forskning, utprovning, certifiering, utbildning, marknadsföring, leveranskontroller m.m av flygande obemannade system kan genomföras. Projektet bedrivs med stöd av Vinnova.

Star Elektronik är ett Västerviksbaserat telekommunikationsföretag som i 30 år arbetat med kommunikationslösningar både på land, till sjöss och i luften.
Mer info:
Urban Wahlberg
Operativ Chef
E-mail: urban@dronecentersweden.se
Tel: +46 (0)70 994 14 54

Nu finns Drone Center Sweden på LinkedIn

Nu finns Drone Center Sweden även på LinkedIn. Följ oss där för att få uppdateringar om nyheter, event och andra aktuella händelser.

Hitta oss på Linkedin här»

Rapport från ett välfyllt UAV event

Den 25 april hölls ett UAV Event i Linköpings Universitets lokaler i Linköping. Inbjudare var  UAV-Testbädden i  Västervik som koordineras av RISE SICS EAST i Linköping i samarbete med Västerviks kommun och Wabema AB samt totalt tio partners från Universitet, företag och institut.

Här kan du ladda ned/läsa en  rapport från dagen»

Drönare i global hälsa – ny utbildning online

Företaget GLOBHE har i samarbete med University of Southern California  precis lanserat en onlinekurs på temat Drönare i global hälsa. Du kan läsa mer om kursen här»

Utvärdering av radarsystem

Drone Center Sweden har påbörjat utvärdering av olika radarsystem för att ytterligare öka säkerheten i luftrummet när prov pågår. 

 

Ansökan om Restriktionsområde för luftfart

Den 25 mars lämnade Drone Center Sweden in en ansökan om Restriktionsområde för luftfart i Västerviksområdet. Efter ett arbetsmöte med Transportstyrelsen så har vi nu skickat in en ansökan till myndigheten baserad på de nya bestämmelser för drönare som gäller från 1 febbruari 2018.

Vi ansöker även om ett tillstånd att bedriva verksamheten i Drone Center Sweden enligt kategori 5C, det vill säga flygning bortom synhåll, Beoyned Visual line of Sight (BVLOS) och över 120 meter.

Tidigare inlägg «