Historiskt – DCS får tillstånd att flyga drönare utom synhåll

Drone Center Sweden (DCS) har av Transportstyrelsen erhållit tillstånd för flygning utom synhåll. Dessutom har DCS erhållit tillstånd för verksamhet med obemannat luftfartyg kategori 5C.
Under vecka 33 kommer det att genomföras prov med obemannat luftfartyg som bär meteorologisk mätutrustning för mätningar upp till 1600 meter över marknivån. Det obemannade luftfartyget är tänkt att ersätta friballonger som normalt används för denna typ av mätningar.

– Vi välkomnar beslutet, säger Urban Wahlberg, operativ chef för Drone Center Sweden. Detta ligger helt i linje med våra ambitioner för testbädden här i Västervik. Vi ser detta också som exempel på framtida aktiviteter som kommer att ske här hos oss. Det finns ett stort behov i hela UAV-branschen att få utprova nya applikationer i säkra miljöer men men ändå i så kallat skarpt läge.

Transportstyrelsens beslut TSL 2019-5221

Transportstyrelsens beslut TSL2019-5222

Tack!

Först och främst ett stort tack till alla som gjorde Demodagarna 2019 på Drone Center Sweden i Västervik till två intressanta dagar fyllda med kunskap och nyheter. Det är alltid inspirerande att möta kollegor och också få möjligheten till att kunskapa och nätverka.

Det var också mycket glädjande och viktigt att Infrastrukturminister Tomas Eneroth var med och invigningstalade och inte minst i sitt tal, lyfte fram vikten av vår bransch. Men framförallt gav dagarna en möjlighet till att få en unik inblick i alla de Vinnovafinansierade projekt som presenterades och demonstrerades

Ett särskilt tack till alla projektdeltagare som frikostigt delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi ger också det särskilda tacket till Vinnova som möjliggjort demodagarna.

Tack också till all personal och övriga samarbetspartners och inte minst Västerviks kommun.

Ett sista tack, minst lika stort, vill jag framföra till gäster som engagerat deltog under Demodagarna.

Trevlig sommar!

Urban Wahlberg, operativ chef
Drone Center Sweden

Ps. Tack Stefan Haggö, MSB, som ger oss möjligheten att visa sin ”dokumentation” från Demodagarna. Ds.

Demodagarna 2019

Infrastrukturminister Thomas Eneroth kommer till Demodagarna 2019 som genomförs på Drone Center Sweden den 14-15 maj i Västervik.

Demodagarna är ett samarrangemang mellan Vinnova, RISE och Drone Center Sweden. Under två dagar kommer flera projekt som finansieras av Vinnovas projektparaply Drönare för individ och samhälle att praktiskt demonstrera lösningar i verklig miljö. Totalt är det 23 projekt inom bland annat RÄDDNING, MILJÖ och SKOG som kommer att visa upp sig i allt från live-demos till film och presentationer.

– Vi är mycket glada att infrastrukturminister Thomas Eneroth gett klartecken för att komma till Demodagarna här i Västervik, säger Urban Wahlberg, operativ chef för testbädden Drone Center Sweden. Utvecklingen inom Drönarbranschen går snabbt framåt och Demodagarna 2019 är ett utmärkt tillfälle både för att presentera den senaste forskningen, nya applikationer och system och samtidigt visa på de framtida möjligheterna drönarsystem kan erbjuda både samhälle och näringsliv.

www.dronecentersweden.se finns mer information om Demodagarna 2019. Där återfinns bl.a. program för dagarna och projektbeskrivningar på samtliga projekt som deltar under dagarna. På webbplatsen kan man också anmäla sitt deltagande till konferensen. Dessutom kan journalister där ansöka om pressackreditering för dagarna.

Mer info & frågor?
Urban Wahlberg, operativ chef, Drone Center Sweden
tel. 070 994 14 54
mail. urban@dronecentersweden.se

Demodagarna 2019

Nu är det klart att DRONE CENTER SWEDEN (DCS) står värd för Vinnovas DEMODAGAR 2019.
Det är med andra ord dags att boka in två datum. Den 14 – 15 maj 2019 äger DEMODAGARNA rum på Drone Center Sweden i Västervik. Demodagarna är ett samarrangemang mellan Vinnova, RISE och Drone Center Sweden.

Under två dagar kommer flera projekt som finansieras av Vinnovas projektparaply Drönare för individ och samhälle att praktiskt demonstrera lösningar i verklig miljö. Totalt är det 23 projekt inom bland annat RÄDDNING, MILJÖ och SKOG som kommer att visa upp sig i allt från live-demos till film och presentationer.

– Här på Drone Center Sweden i Västervik arbetar vi med att utveckla en säker infrastruktur, där forskning, utprovning, certifiering, utbildning mm av obemannade system kan genomföras, säger Urban Wahlberg, operativ chef för DCS . Så vi är självklart mycket glada att Vinnova valt Drone Center Sweden i Västervik för Demodagarna. Och vi hälsar dem och alla intressanta projekt välkomna till DCS i maj.

Drone Event i Västervik

Den 21 juni arrangerade Drone Center Sweden ett event på Västerviks flygplats. En dag fylld med intressanta samtal gällande framtida samarbeten och imponerande drönarflygningar från några av de medverkande.

Per Nilsson från Nilsson Drones medverkade och visade upp samt flög sin drönare Hale-One.2 som han byggt själv och som har formen av ett mindre flygplan.

Piotr Rudol och Tommy Persson från Linköpings Universitet och Linnea Axelsson samt Joakim Rydell från FOI medverkade också och visade upp sina drönare.

Här hittar du en bildkavalkad från eventet»

Uppdrag om drönaranvändning i Sverige

Regeringen har beslutat att ge Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag om obemannade luftfartyg, så kallade drönare. Syftet med uppdraget är att ge regeringen underlag om de utmaningar som finns i förhållande till användningen av drönare på kort och lång sikt.

– Vi ser en kraftig utveckling av drönare i Sverige idag, vilket både skapar möjligheter och risker. Jag vill att Sverige ska ligga i framkant när det gäller utveckling av drönare men vill också säkerställa att säkerhet och integritet värnas, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Transportstyrelsen ska redovisa olika användningsområden för såväl hobby- och fritidssysselsättning som kommersiell användning av drönare. Med utgångspunkt i analysen ska myndigheten indikera framtida användningsområden för drönare. Transportstyrelsen ska också analysera framtida behov av ändringar i det nationella regelverket avseende drönare utifrån nuvarande regler samt kommande EU-regler för drönare.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.

DCS remissinstans för nytt lagförslag

Drone Center Sweden (DCS) är en av de utvalda remissinstanserna för förslag till lagändring i luftfartfsförordningen. Det gäller Ändrad straffbestämmelse vid överträdelser av Transportstyrelsens föreskrifter och beslut om restriktionsområden.

I remissunderlaget föreslås att straffbestämmelsen i 13 kap. 1 § ändras på så sätt att den omfattar överträdelser av föreskrifter eller beslut som har meddelats av Transportstyrelsen om såväl tillfälliga som permanenta restriktionsområden. Idag omfattar bestämmelsen endast tillfälliga sådana områden. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2018.

Bland andra remissinstanser kan nämnas; Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Datainspektionen, Försvarsmakten och Luftfartsverket (LFV).

Wallenberg Research väljer Drone Center Sweden

WASP väljer Drone Center Sweden för tester av autonoma system för sjöräddning,

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram avseende om artificiell intelligens och autonoma system som fungerar i samarbete med människor. Det är ett viktigt nationellt initiativ för bland annat strategiskt motiverad grundforskning och utbildning inom detta område.

Under september månad 2018 Drone Center Sweden vara platsen där WASP kommer att genomföra tester med autonoma system för sjöräddning. Allt detta inom forskningsområdet WARA-PS (Public Safety). Projektet syftar bland annat till att skapa en realistisk, storskalig och industriellt relevant demonstrationsmiljö med scenarier som fokuserar på att hålla samhället och dess medborgare säkra vid olyckor, katastrofer eller störningar med hjälp av nya tekniska lösningar som inom såväl autonoma system som programvaruforskning. Projektet räknar också med att genomföra sina slutförsök på Drone Center Sweden under 2019.

Du kan läsa mer om WARA-PS här»

DCS inleder radarsamarbete med Star Elektronik

Drone Center Sweden (DCS) inleder ett samarbete runt radarlösningar med Star elektronik i Västervik. Tillsammans ska det tas fram ett system för övervakning av DCS provverksamhet samt annat med koppling till drönare och UAV.

Drone Center Sweden är ett fyraårigt testbäddsprojekt med obemannade flygande system för miljö och miljötekniska tillämpningar. Syftet med projektet är att utveckla en säker infrastruktur där forskning, utprovning, certifiering, utbildning, marknadsföring, leveranskontroller m.m av flygande obemannade system kan genomföras. Projektet bedrivs med stöd av Vinnova.

Star Elektronik är ett Västerviksbaserat telekommunikationsföretag som i 30 år arbetat med kommunikationslösningar både på land, till sjöss och i luften.
Mer info:
Urban Wahlberg
Operativ Chef
E-mail: urban@dronecentersweden.se
Tel: +46 (0)70 994 14 54

Nu finns Drone Center Sweden på LinkedIn

Nu finns Drone Center Sweden även på LinkedIn. Följ oss där för att få uppdateringar om nyheter, event och andra aktuella händelser.

Hitta oss på Linkedin här»