DCS remissinstans för nytt lagförslag

Drone Center Sweden (DCS) är en av de utvalda remissinstanserna för förslag till lagändring i luftfartfsförordningen. Det gäller Ändrad straffbestämmelse vid överträdelser av Transportstyrelsens föreskrifter och beslut om restriktionsområden.

I remissunderlaget föreslås att straffbestämmelsen i 13 kap. 1 § ändras på så sätt att den omfattar överträdelser av föreskrifter eller beslut som har meddelats av Transportstyrelsen om såväl tillfälliga som permanenta restriktionsområden. Idag omfattar bestämmelsen endast tillfälliga sådana områden. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2018.

Bland andra remissinstanser kan nämnas; Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Datainspektionen, Försvarsmakten och Luftfartsverket (LFV).

Wallenberg Research väljer Drone Center Sweden

WASP väljer Drone Center Sweden för tester av autonoma system för sjöräddning,

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram avseende om artificiell intelligens och autonoma system som fungerar i samarbete med människor. Det är ett viktigt nationellt initiativ för bland annat strategiskt motiverad grundforskning och utbildning inom detta område.

Under september månad 2018 Drone Center Sweden vara platsen där WASP kommer att genomföra tester med autonoma system för sjöräddning. Allt detta inom forskningsområdet WARA-PS (Public Safety). Projektet syftar bland annat till att skapa en realistisk, storskalig och industriellt relevant demonstrationsmiljö med scenarier som fokuserar på att hålla samhället och dess medborgare säkra vid olyckor, katastrofer eller störningar med hjälp av nya tekniska lösningar som inom såväl autonoma system som programvaruforskning. Projektet räknar också med att genomföra sina slutförsök på Drone Center Sweden under 2019.

Du kan läsa mer om WARA-PS här»

DCS inleder radarsamarbete med Star Elektronik

Drone Center Sweden (DCS) inleder ett samarbete runt radarlösningar med Star elektronik i Västervik. Tillsammans ska det tas fram ett system för övervakning av DCS provverksamhet samt annat med koppling till drönare och UAV.

Drone Center Sweden är ett fyraårigt testbäddsprojekt med obemannade flygande system för miljö och miljötekniska tillämpningar. Syftet med projektet är att utveckla en säker infrastruktur där forskning, utprovning, certifiering, utbildning, marknadsföring, leveranskontroller m.m av flygande obemannade system kan genomföras. Projektet bedrivs med stöd av Vinnova.

Star Elektronik är ett Västerviksbaserat telekommunikationsföretag som i 30 år arbetat med kommunikationslösningar både på land, till sjöss och i luften.
Mer info:
Urban Wahlberg
Operativ Chef
E-mail: urban@dronecentersweden.se
Tel: +46 (0)70 994 14 54

Nu finns Drone Center Sweden på LinkedIn

Nu finns Drone Center Sweden även på LinkedIn. Följ oss där för att få uppdateringar om nyheter, event och andra aktuella händelser.

Hitta oss på Linkedin här»

Rapport från ett välfyllt UAV event

Den 25 april hölls ett UAV Event i Linköpings Universitets lokaler i Linköping. Inbjudare var  UAV-Testbädden i  Västervik som koordineras av RISE SICS EAST i Linköping i samarbete med Västerviks kommun och Wabema AB samt totalt tio partners från Universitet, företag och institut.

Här kan du ladda ned/läsa en  rapport från dagen»

Drönare i global hälsa – ny utbildning online

Företaget GLOBHE har i samarbete med University of Southern California  precis lanserat en onlinekurs på temat Drönare i global hälsa. Du kan läsa mer om kursen här»

Utvärdering av radarsystem

Drone Center Sweden har påbörjat utvärdering av olika radarsystem för att ytterligare öka säkerheten i luftrummet när prov pågår. 

 

Ansökan om Restriktionsområde för luftfart

Den 25 mars lämnade Drone Center Sweden in en ansökan om Restriktionsområde för luftfart i Västerviksområdet. Efter ett arbetsmöte med Transportstyrelsen så har vi nu skickat in en ansökan till myndigheten baserad på de nya bestämmelser för drönare som gäller från 1 febbruari 2018.

Vi ansöker även om ett tillstånd att bedriva verksamheten i Drone Center Sweden enligt kategori 5C, det vill säga flygning bortom synhåll, Beoyned Visual line of Sight (BVLOS) och över 120 meter.

Drönarevent på RISE SICS EAST och Linköpings Universitet

Den Vinnovastödda RISE SICS EAST-testbädden för UAV i Västervik – Drone Center Sweden – bjuder härmed in partner och intresserade till ett Drönarevent på RISE SICS EAST och Linköpings Universitet den 25 April.

Förutom korta  presentationer från våra partner och deras projekt samt vi själva bjuder vi in till en liten minimässa där de som kan får visa upp sina RPAS/Drönare/UAVer i Visionen Arena som är en medelstor inomhuslokal med möjlighet att visa era produkter och system, eller flyga i den utomhus ”bur” för tester av flygande system som finns på ISY/ LiU samt en liten kringvandring i lokalerna.

 

Plats Ada Lovelace & Visionen Arena HUS B, Linköpings Universitet
Datum & tid 25 April 09:00 – 17:00

 

prel. Program
09:00 – 09:30  Registrering kaffe och mackor
09:30 – 10:00  Välkomsttal och presentation av RISE, Drone Center Sweden och Linköpings Universitet
10:00 – 12:00  Korta presentationer av testbäddens partner och vilka projekt de arbetar med
ca 5-10 minuter per presentatör

12:00  – 13:30   Lunch och besök i ISYs drönarhall med miniutställning av våra och era drönaraktiviteter
13:30 –  17:00    Fortsatt mingel i mässlokalen
13:30 –  16:00   Referensgruppsmöte

ANMÄL DIG HÄR»


RISE Research Institutes of Sweden

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem

Urban Wahlberg, Drone Center Sweden och Tomas Eneroth, infrastrukturmininster

För drygt ett år sedan beslutade regeringen om en svensk flygstrategi, en samlad syn på flyget i bred bemärkelse och en plattform för fortsatt arbete.
Drone Center Sweden (DCS) är än av de organisationer som var högst delaktiga i strategins utformning. Under ett flertal möten diskuterades utmaningar, men också möjligheter och önskvärda åtgärder. Utifrån den grunden har regeringen i flygstrategin nu tydliggjort ett antal fokusområden och prioriteringar som de ser som viktiga för flyget.

Nu bjuder regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth in branschen till ett uppföljningsmöte om flygstrategin.

– Det är bra att regeringen lägger fokus på dessa frågor, säger Urban Wahlberg, operativ chef på DCS. Inte minst då det gäller obemannat flyg så kallade drönare eller egentligen Unmanned Aerial System (UAS). Vi är ju en del av flygindustrin som växer explosionsartat just nu. Därför är det självklart att vi engagerat oss i dessa frågor och jag ser fram emot mötet på onsdag, säger Urban Wahlberg.

Under mötet som äger rum den 21 mars i Stockholm kommer pågående arbete under flygstrategin som exempelvis Arlandarådet att presenteras. Programmet kommer även att innehålla en paneldiskussion. Kanske har också nya frågor dykt upp som kräver fortsatt fokus.

 

Tidigare inlägg «