Drone Center Sweden

Vår ambition är att skapa bästa möjliga testbädd för drönare. Med våra partners och PNK-Projektet kommer vi att uppnå detta

Testmiljö

Testbädden's taktiska placering i Västervik innebär att vi har möjligheterna till att testa över land, öppet vatten, skog och ojämn terräng

Luftrum

I dagsläget har Drone Center Sweden ett massivt 2400 kvadratkilometer stort testområde som godkänts av transportstyrelsen.

PNK Projektet

Projektresultaten ska kunna användas för att möjliggöra säkra och funktionella operationer med UAVer. Men även bidra till att definiera system och regelverk som möjliggör Unmanned Traffic Management (UTM) system

Nyheter

BOKNING AV VÄSTERVIKS FLYGPLATS

För bokning av flygplatsen så skickar ni mail med era önskemål till:

Find us at the office

urban@dronecentersweden.se

Give us a ring

För övrig info ring Urban Wahlberg på
070-994 14 54

Contact Us

Translate »