Nu flyger DCS utom synhåll

Drone Center Sweden har erhållit tillstånd av Transportstyrelsen att genomföra flygningar med obemannat flygande system utom synhåll. Flygningarna görs på uppdrag av och i samarbete med WARA-PS, en av arenorna i Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

Drone Center Sweden kommer att genomföra tester med drönare kategori 1 inom markerat område under den 15-17 september kl 08.00-16.00 lokal tid. 

Flygningarna sker med fixed wing drönare BVLOS, ≤ 75 m AMSL i WARA-PS provserie för utveckling av autonoma sjöräddningssystem.

Syftet med flygningen i Västerviksområdet är att för forskningsändamål samla in stora mängder av data i form av radiotäckning, bilder och positioner. Ett annat syfte är också att visa vilka förmågor våra farkoster och sensorer har. Forskningsprojektet behöver kunna använda sensorer över större områden och skapa unika verklighetsbaserade dataset för att inom autonomi, AI och mjukvara erbjuda relevanta underlag för svensk forskning och utveckling. Att flyga utom synhåll är väsentligt för att effektiv producera det underlag vi är beroende av.

WARA-PS är en av arenorna i Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och är ett nationellt projekt för att utveckla en integrationsmiljö för forskning inom autonoma räddningssystem till sjöss.

Idén inom WARA-PS är att använda autonoma farkoster och tekniska lösningar, som interagerar med varandra och människor, för att bistå personer som hamnat i vattnet och råkat i sjönöd. Räddningssystemet innefattar drönare, autonoma båtar, sensorer, kameror, kommunikationsutrustning och ledningssystem med mera.

NYTT UTM-PROJEKT – DRONE CENTER SWEDEN

Positionering – Navigation – Kommunikation för ett framtida Unmanned Traffic Management system (UTM)

Framtidens förmodade ökning av autonoma flygande och andra farkoster kommer att krävas ny teknologi och systemutveckling för att kunna hantera tusentals samtidiga flygföretag. Dessa lösningar kommer att vara helt avgörande för att säkerställa flygsäkerhet i det gemensamma luftrummet.

I projektet Positionering – Navigation – Kommunikation för ett framtida UTM (Unmanned Traffic Management system) är avsikten att testa, dokumentera och utvärdera möjligheten och ändamålsenligheten med att använda mobilnätet för att positionera – navigera – kommunicera med förarlösa flygande farkoster utom synhåll för operatören men under övervakning, säkert och enligt lagar och regler.

För att garantera säkra och identifierbara operationer med UAVer krävs en infrastruktur med kommunikation och stödjande system. Den mest framkomliga, till stora delar redan befintliga och ändamålsenliga infrastrukturen utgörs av våra cellulära kommunikationsnät. Dessa är i dagsläget inte optimerade för att kommunicera med farkoster som befinner sig på 10 – 100 m höjd och täckningen måste verifieras och cellerna i några fall justeras för att åstadkomma önskad täckning. Nya radiofrekvenser i 4-5 G ger stora möjligheter att lägga till tjänster i näten som är viktiga för många målgrupper såsom inom IoT och autonoma farkoster.

Tanken är att projektresultaten ska kunna användas för att möjliggöra säkra och funktionella operationer med UAVer under nuvarande regelverk men även bidra till att definiera system och regelverk som möjliggör Unmanned Traffic Management (UTM) för UAVer och föreslå tekniska lösningar för detta. Projektet är förlagt till DCS testbädd i Västervik.

I skrivande stund ingår bland annat följande företag och organisationer i projektet:

  • WASP WaraPS
  • Telia
  • Ericsson
  • RISE
  • T2Data
  • Västeviks kommun
  • Vattenfall
  • Södra skogsägarna
  • WABEMA AB
  • HI3G /Tre AB

Demodagarna 2019 – en bildkavalkad

Här följer en bildkavalkad från Demodagarna 2019 på Drone Center Sweden i Västervik.

previous arrow
next arrow
Slider

Historiskt – DCS får tillstånd att flyga drönare utom synhåll

Drone Center Sweden (DCS) har av Transportstyrelsen erhållit tillstånd för flygning utom synhåll. Dessutom har DCS erhållit tillstånd för verksamhet med obemannat luftfartyg kategori 5C.
Under vecka 33 kommer det att genomföras prov med obemannat luftfartyg som bär meteorologisk mätutrustning för mätningar upp till 1600 meter över marknivån. Det obemannade luftfartyget är tänkt att ersätta friballonger som normalt används för denna typ av mätningar.

– Vi välkomnar beslutet, säger Urban Wahlberg, operativ chef för Drone Center Sweden. Detta ligger helt i linje med våra ambitioner för testbädden här i Västervik. Vi ser detta också som exempel på framtida aktiviteter som kommer att ske här hos oss. Det finns ett stort behov i hela UAV-branschen att få utprova nya applikationer i säkra miljöer men men ändå i så kallat skarpt läge.

Transportstyrelsens beslut TSL 2019-5221

Transportstyrelsens beslut TSL2019-5222

Tack!

Först och främst ett stort tack till alla som gjorde Demodagarna 2019 på Drone Center Sweden i Västervik till två intressanta dagar fyllda med kunskap och nyheter. Det är alltid inspirerande att möta kollegor och också få möjligheten till att kunskapa och nätverka.

Det var också mycket glädjande och viktigt att Infrastrukturminister Tomas Eneroth var med och invigningstalade och inte minst i sitt tal, lyfte fram vikten av vår bransch. Men framförallt gav dagarna en möjlighet till att få en unik inblick i alla de Vinnovafinansierade projekt som presenterades och demonstrerades

Ett särskilt tack till alla projektdeltagare som frikostigt delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi ger också det särskilda tacket till Vinnova som möjliggjort demodagarna.

Tack också till all personal och övriga samarbetspartners och inte minst Västerviks kommun.

Ett sista tack, minst lika stort, vill jag framföra till gäster som engagerat deltog under Demodagarna.

Trevlig sommar!

Urban Wahlberg, operativ chef
Drone Center Sweden

Ps. Tack Stefan Haggö, MSB, som ger oss möjligheten att visa sin ”dokumentation” från Demodagarna. Ds.

Demodagarna 2019

Infrastrukturminister Thomas Eneroth kommer till Demodagarna 2019 som genomförs på Drone Center Sweden den 14-15 maj i Västervik.

Demodagarna är ett samarrangemang mellan Vinnova, RISE och Drone Center Sweden. Under två dagar kommer flera projekt som finansieras av Vinnovas projektparaply Drönare för individ och samhälle att praktiskt demonstrera lösningar i verklig miljö. Totalt är det 23 projekt inom bland annat RÄDDNING, MILJÖ och SKOG som kommer att visa upp sig i allt från live-demos till film och presentationer.

– Vi är mycket glada att infrastrukturminister Thomas Eneroth gett klartecken för att komma till Demodagarna här i Västervik, säger Urban Wahlberg, operativ chef för testbädden Drone Center Sweden. Utvecklingen inom Drönarbranschen går snabbt framåt och Demodagarna 2019 är ett utmärkt tillfälle både för att presentera den senaste forskningen, nya applikationer och system och samtidigt visa på de framtida möjligheterna drönarsystem kan erbjuda både samhälle och näringsliv.

www.dronecentersweden.se finns mer information om Demodagarna 2019. Där återfinns bl.a. program för dagarna och projektbeskrivningar på samtliga projekt som deltar under dagarna. På webbplatsen kan man också anmäla sitt deltagande till konferensen. Dessutom kan journalister där ansöka om pressackreditering för dagarna.

Mer info & frågor?
Urban Wahlberg, operativ chef, Drone Center Sweden
tel. 070 994 14 54
mail. urban@dronecentersweden.se

Demodagarna 2019

Nu är det klart att DRONE CENTER SWEDEN (DCS) står värd för Vinnovas DEMODAGAR 2019.
Det är med andra ord dags att boka in två datum. Den 14 – 15 maj 2019 äger DEMODAGARNA rum på Drone Center Sweden i Västervik. Demodagarna är ett samarrangemang mellan Vinnova, RISE och Drone Center Sweden.

Under två dagar kommer flera projekt som finansieras av Vinnovas projektparaply Drönare för individ och samhälle att praktiskt demonstrera lösningar i verklig miljö. Totalt är det 23 projekt inom bland annat RÄDDNING, MILJÖ och SKOG som kommer att visa upp sig i allt från live-demos till film och presentationer.

– Här på Drone Center Sweden i Västervik arbetar vi med att utveckla en säker infrastruktur, där forskning, utprovning, certifiering, utbildning mm av obemannade system kan genomföras, säger Urban Wahlberg, operativ chef för DCS . Så vi är självklart mycket glada att Vinnova valt Drone Center Sweden i Västervik för Demodagarna. Och vi hälsar dem och alla intressanta projekt välkomna till DCS i maj.

Drone Event i Västervik

Den 21 juni arrangerade Drone Center Sweden ett event på Västerviks flygplats. En dag fylld med intressanta samtal gällande framtida samarbeten och imponerande drönarflygningar från några av de medverkande.

Per Nilsson från Nilsson Drones medverkade och visade upp samt flög sin drönare Hale-One.2 som han byggt själv och som har formen av ett mindre flygplan.

Piotr Rudol och Tommy Persson från Linköpings Universitet och Linnea Axelsson samt Joakim Rydell från FOI medverkade också och visade upp sina drönare.

Här hittar du en bildkavalkad från eventet»

Uppdrag om drönaranvändning i Sverige

Regeringen har beslutat att ge Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag om obemannade luftfartyg, så kallade drönare. Syftet med uppdraget är att ge regeringen underlag om de utmaningar som finns i förhållande till användningen av drönare på kort och lång sikt.

– Vi ser en kraftig utveckling av drönare i Sverige idag, vilket både skapar möjligheter och risker. Jag vill att Sverige ska ligga i framkant när det gäller utveckling av drönare men vill också säkerställa att säkerhet och integritet värnas, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Transportstyrelsen ska redovisa olika användningsområden för såväl hobby- och fritidssysselsättning som kommersiell användning av drönare. Med utgångspunkt i analysen ska myndigheten indikera framtida användningsområden för drönare. Transportstyrelsen ska också analysera framtida behov av ändringar i det nationella regelverket avseende drönare utifrån nuvarande regler samt kommande EU-regler för drönare.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.

DCS remissinstans för nytt lagförslag

Drone Center Sweden (DCS) är en av de utvalda remissinstanserna för förslag till lagändring i luftfartfsförordningen. Det gäller Ändrad straffbestämmelse vid överträdelser av Transportstyrelsens föreskrifter och beslut om restriktionsområden.

I remissunderlaget föreslås att straffbestämmelsen i 13 kap. 1 § ändras på så sätt att den omfattar överträdelser av föreskrifter eller beslut som har meddelats av Transportstyrelsen om såväl tillfälliga som permanenta restriktionsområden. Idag omfattar bestämmelsen endast tillfälliga sådana områden. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2018.

Bland andra remissinstanser kan nämnas; Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Datainspektionen, Försvarsmakten och Luftfartsverket (LFV).

Translate »