T2 Data AB har för avsikt att utvärdera ett egenutvecklat UTM-system för att hantera UAV:er i bl.a. Västerviks testbädd. UTM-systemet skall använda mobilnätet för att överföra position och navigationsdata. T2 skall också förbereda för flygning Beyond Visual Line of Sight (BVLOS).    

T2 har också för avsikt att analysera vilka säkerhetskrav som kommer att krävas för att säkerställa att ingen obehörig ska kunna ansluta sig till UTM systemet, manipulera det eller på andra sätt störa funktionen.  

Ambitionen är också att inkludera RTK-funktionalitet för att förbättra noggrannheten i positionshanteringen. UTM-systemet kan med hjälp av UAV:er utnyttjas av operatörer till nätplaneringen, genom att skicka styrkan på signalen vid olika positioner.   

Translate »