Västerviks kommun är Götalands största kommun till ytan på fastlandet och räknas som en egen arbetsmarknadsregion. Kommunen är belägen i de nordöstra delarna av landskapet Småland och har Östersjön med Tjusts skärgård i öster.

Kommunen bistår testbädden främst genom att upplåta Västerviks flygplats för testverksamhet. Västerviks kommun har även ett intresse för verksamhetens art då nyttjande av drönare har framtidspotenial för flera av de näringar som finns inom kommunens område, inte minst de gröna näringarna. Drönare kan även vara av intresse för framtida bruk inom några av kommunkoncernens egna verksamheter såsom räddningstjänst, miljö, vatten och energi.


Sparv Embedded är ett ingenjörsföretag i Linköping, med inriktning mot mobila mätsystem, speciellt meteorologiska mätningar. För att möjliggöra nya former av mätningar utvecklar vi både hårdvara och mjukvara. Vi utvecklar och säljer “radiosondes” (väderballonger) och sensorsystem för små UAV. Vi erbjuder också konsulting inom teknisk utveckling av mobila mätsystem.

Sparvs egna behov inom testbädden
● Släppa upp ett antal miniatyr-väderballonger
● Testflyga quadcopter med vikt ca 1.5 kg
● Testa instrumentering av UAV för att mäta temperatur, luftfuktighet, gaser, partiklar, strålning, mm.
● Testa “dropsonde”, extremt lätta sensorer som släpps ner från UAV och mäter de atmosfäriska förhållandena när de singlar till marken.

Translate »