Positionering – Navigation – Kommunikation för ett framtida Unmanned Traffic Management system (UTM)

Framtidens förmodade ökning av autonoma flygande och andra farkoster kommer att krävas ny teknologi och systemutveckling för att kunna hantera tusentals samtidiga flygföretag. Dessa lösningar kommer att vara helt avgörande för att säkerställa flygsäkerhet i det gemensamma luftrummet.

I projektet Positionering – Navigation – Kommunikation för ett framtida UTM (Unmanned Traffic Management system) är avsikten att testa, dokumentera och utvärdera möjligheten och ändamålsenligheten med att använda mobilnätet för att positionera – navigera – kommunicera med förarlösa flygande farkoster utom synhåll för operatören men under övervakning, säkert och enligt lagar och regler.

För att garantera säkra och identifierbara operationer med UAVer krävs en infrastruktur med kommunikation och stödjande system. Den mest framkomliga, till stora delar redan befintliga och ändamålsenliga infrastrukturen utgörs av våra cellulära kommunikationsnät. Dessa är i dagsläget inte optimerade för att kommunicera med farkoster som befinner sig på 10 – 100 m höjd och täckningen måste verifieras och cellerna i några fall justeras för att åstadkomma önskad täckning. Nya radiofrekvenser i 4-5 G ger stora möjligheter att lägga till tjänster i näten som är viktiga för många målgrupper såsom inom IoT och autonoma farkoster.

Tanken är att projektresultaten ska kunna användas för att möjliggöra säkra och funktionella operationer med UAVer under nuvarande regelverk men även bidra till att definiera system och regelverk som möjliggör Unmanned Traffic Management (UTM) för UAVer och föreslå tekniska lösningar för detta. Projektet är förlagt till DCS testbädd i Västervik.

I skrivande stund ingår bland annat följande företag och organisationer i projektet:

  • WASP WaraPS
  • Telia
  • Ericsson
  • RISE
  • T2 Data
  • Västeviks kommun
  • Vattenfall
  • Södra skogsägarna
  • WABEMA AB
  • HI3G /Tre AB

https://www.linkedin.com/showcase/pnk-projektet

Translate »