Wabema AB/DCS är ett företag som är specialiserat på ledning av flygoperationell verksamhet. 

Unmanned AerialSystems (UAS) är en relativt ny företeelse som för att nå full kapacitet måste kunna operera, delvis i samma luftrum som konventionellt flyg samt bortom synhåll för operatören (BVLOS) 

Wabema AB/DCS ska under projektet vara garanten för att flygningar med UAS sker på ett enligt gällande regelverk korrekt sätt samt vara drivande för utveckling av regelverk i samverkan med adekvata tillsynsmyndigheter. 

Wabema AB/DCS leder ur flygoperationellt hänseende samtliga flygningar inom projektet. 

Translate »