Drone Center Sweden

Vår ambition är att skapa bästa möjliga testbädd för drönare. Med våra partners och PNK-Projektet kommer vi att uppnå detta

Testmiljö

Testbädden's taktiska placering i Västervik innebär att vi har möjligheterna till att testa över land, öppet vatten, skog och ojämn terräng

Luftutrymme

I dagsläget har Drone Center Sweden ett massivt 2400 kvadratmeter stort testområde som godkänts av transportstyrelsen.

PNK Projektet

Projektresultaten ska kunna användas för att möjliggöra säkra och funktionella operationer med UAVer. Men även bidra till att definiera system och regelverk som möjliggör Unmanned Traffic Management (UTM) system

Nyheter

Nu flyger DCS utom synhåll

Drone Center Sweden har erhållit tillstånd av Transportstyrelsen att genomföra flygningar med obemannat flygande system utom synhåll. Flygningarna görs på uppdrag av och i samarbete med WARA-PS, en av arenorna i Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Read more…

NYTT UTM-PROJEKT – DRONE CENTER SWEDEN

Positionering – Navigation – Kommunikation för ett framtida Unmanned Traffic Management system (UTM) Framtidens förmodade ökning av autonoma flygande och andra farkoster kommer att krävas ny teknologi och systemutveckling för att kunna hantera tusentals samtidiga Read more…

Tack!

Först och främst ett stort tack till alla som gjorde Demodagarna 2019 på Drone Center Sweden i Västervik till två intressanta dagar fyllda med kunskap och nyheter. Det är alltid inspirerande att möta kollegor och Read more…

BOKNING AV VÄSTERVIKS FLYGPLATS

För bokning av flygplatsen så skickar ni mail med era önskemål till:

Find us at the office

urban@dronecentersweden.se

Give us a ring

För övrig info ring Urban Wahlberg på
070-994 14 54

Contact Us

Translate »