Satellitbaserade positioneringssystem (GNSS) är en viktig nyckelteknologi för att möjliggöra drone. Nätverks-RTK (Real Time Kinematic) är en GNSS-teknologi som har potential att kunna svara mot krav på kostnad, noggrannhet och tillgänglighet. Denna teknologi bygger på att korrektionsdata från en fast referensstation kan tas emot via t.ex. mobil kommunikation. 

SWEPOS är ett nationellt nät av permanenta GNSS stationer som har utvecklats av Lantmäteriet tillsammans med RISE, Chalmers, Onsala Rymdobservatorium. Utbyggnad och etablering av det nationella nätet har gjorts i samarbete med flera olika intressenter och där kommunerna har varit en viktig samarbetspartner. De första stationerna i SWEPOS nätet etablerades i början av 1990-talet och består idag av ca, 450 permanenta GNSS stationer (se följande figur). I vissa områden har SWEPOS nätet förtätats ytterligare i samarbete med Trafikverket för att uppnå kraven på väldigt låg mätosäkerhet som Trafikverket har i större infrastrukturprojekt som t.ex. Ostlänken, Västlänken, Norrbotniabanan.  

                                                  SWEPOS nätverks-RTK. 

 SWEPOS nätverks-RTK-tjänst levererar idag korrektionsdata till mer än 5000 professionella användare inom mätkonsult branschen, bygg och anläggning, kommunal mätverksamhet och jordbruk mm.   

Lantmäteriet/SWEPOS har för avsikt att tillsammans med Ericsson utveckla och genom RTCM och 3GPP formatet tillhandahålla nätverks-RTK korrektioner på ett effektivt sätt. Det finns ett intresse att titta på alternativa positioneringsmetoder som använder SSR (State Space Representations) princip, till exempel, High Accuracy Service (HAS) som levererar från Galileo eller andra PPP (Precise Point Positioning). Det finns även ett intresse i att undersöka hur integritet kan implementeras i korrektionsdata och hur UAVer,s GNSS positionering påverkas av höjdskillnaden mellan SWEPOS stationerna och UAVer,s  tänkta arbetshöjd.    

Följande tabellen beskriver aktiviteter som Lantmäteriet planerar att jobba med i projektet. 

Translate »