RISEs Digitala Industriella Autonoma System är koordinator för Vinnovaprojektet Testbädd UAV i Västervik

RISEs Digitala Industriella Autonoma System är koordinator för Vinnovaprojektet Testbädd UAV i Västervik (TUVA) och tillsammans med WABEMA och Västerviks kommun initiativtagare till denna med 10 andra projektparter. TUVA projektet kommer att avslutas i dec 2020 och vi ser att PNK-UTM projektet kan utgöra en bas för fortsatt användning av TUVA testbädden och för att utveckla en modell att driva den vidare i lämplig form. Vår analys är att en testbädd av TUVA’s kaliber är viktig för den fortsatta utvecklingen av många av de teknologier och system av system som behövs för att möjliggöra tjänster baserade på obemannade flygande och andra farkoster. Tillämpningar ser vi inom de flesta sektorer i samhället. Finska prioriteringar av samhällsviktiga funktioner har t.ex klassat fungerade verksamhet med UAVer som viktigast eftersom detta kan stödja de andra prioriteringarna såsom fungerande elproduktion och distribution, fungerande försörjning med vatten och sanitet, matproduktion och distribution, sjuk- och hälsovård, skydd och boenden, produktion och transporter av förnödenheter, räddningstjänst och brandbekämpning mm. 

I PNK för UTM prioriteras utvecklingen av generella system som bygger på allmänt tillgänglig infrastruktur och strävar efter att kunna bli generella standarder.

Rise kommer även hjälpa till med Mätteknik. Fokus för RISE Mätteknik ligger därför på följande: 

  1. Validering av olika kartdata och dess kvalité  
  1. Osäkerheter av positionering relativt markbaserade referensramar 
  1. Cell och kontextbyten  
  1. Robust sensorfusion med initiala sensorer  
Translate »