WARA-PS är kravställare, användare och samarbetspart där vi står för aktiviteter i samband med våra datainsamlingar och tester i Västerviksområdet. Forskningsarenan WARA-PS har sedan 2018 använt området kring Västervik som försöksplats för forskningsändamål genom att autonomt flyga och köra båtar. Platsen kring Gränsö är idealisk för dessa syften genom tillgång till intressanta områden, en aktiv räddningstjänst, konferensanläggning samt det stöd och nätverk som Testbädd UAV i Västervik kan erbjuda. Vid flera tillfällen 2018 och 2019 har större demos, prov och datainsamlingar genomförts. 

Translate »