Uppgift i PNK projektet

Ericsson har för avsikt att tillhandahålla ett distributionssystem av GNSS RTK data från en GNSS RTK data provider till objekt i området baserat på en datarepresentation standardiserad av 3GPP. Det distributionssystem Ericsson tillhandahåller förutsätter att objekten är uppkopplade via 3GPP LTE. Kan också nämna i sammanhanget att ett distributionssystem innebär en molnplattform, en mjukvaruplattform och en distributionsmjukvara som kan sammanräknas till ett in-kind-bidrag

Translate »