På den här sidan redovisar vi hur vi hanterar alla olika personuppgifter som passerar Drone Center Sweden. GDPR började gälla 25 maj 2018 och vi kommer löpande att se över detta dokument för att hålla det korrekt. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Formulär på hemsidan som skickas till oss
Information som fylls i och skickas till oss genom olika typer av formulär på våra hemsidor, med undantag för prenumeration på Nyhetsbrev, skickas till oss som e-post och behandlas på samma sätt som under rubriken E-post till och från oss nedan.

E-post till och från oss
E-post som skickas till och från oss kan hanteras på olika sätt. De kan efter genomläsning raderas direkt eller så sparas de lokalt och eller i molnet under lämplig tid för att kunna användas i det ärende som innehållet handlar om. Gammal e-post raderas regelbundet.

Nyhetsbrev
Det här är en nyhetsbrevstjänst via e-post som vi har.. Vem som helst får via vår hemsida anmäla sig till att prenumerera på nyhetsbrevet och får då mailutskick från oss. Den enda uppgiften som sparas är e-postadressen och den finns sparad tills mottagaren själv väljer att avsluta prenumerationen via länken som finns i varje nyhetsbrev eller tills mailet studsar tillbaka och e-postadressen tas bort automatiskt.

Register över utställare
För att kunna arrangera våra aktiviteter har vi register över utställare. Det innehåller utställare som har deltagit tidigare, personer som har bett om att få inbjudan som utställare samt utställare som vi själva tycker är intressanta och vill bjuda in till våra mässor. Uppgifterna som vi har sparat kan variera och framgår av de förtryckta uppgifterna på inbjudan som vi skickar ut. Förutom de förtryckta uppgifterna noterar vi när utställaren hamnade i registret och vilka mässor som utställaren har deltagit på. Om utställare inte visat intresse för våra mässor under en tid tas utställaren bort från registret, det går när som helst att själv be om att få bli borttagen.

Bokföring
Alla som betalar till oss eller får betalt från oss via faktura eller kontantfaktura hamnar med grunduppgifter i vår bokföring som sparas enligt bokföringslagen.

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter
Urban Wahlberg är ansvarig för alla personuppgifter som hanteras av Drone Center Sweden.

Translate »