Preliminärt Program för Demodagarna 2019. Demodagarna är ett samarrangemang mellan Vinnova, RISE och Drone Center Sweden.

rev. 19-05-12 WAB

   
Dag 1, Tisdag 14 maj
07.45Busstransport från Stora torget i Västervik till Drone Center Sweden, Västerviks flygplats
08.00 - 09.00Registreringoch morgonfika
09.00 - 09.30Invigning
Infrastrukturminister Tomas Eneroth inviger demodagarna
i tältet
09.30 - 09.50Induktionsladdade drönare för autonoma inspektionsuppdrag
av kritisk infrastruktur över stora arealer
Vattenfall AB
i tältet
09.55 - 10.15Drönare för 3D-modeller av dynamiska händelseförlopp
Spacemetric AB
i tältet
10.20 - 10.40IdentifAI Tomorrow's Disasters
Globhe Drones AB
i tältet
10.40 - 11.00Bensträckare, förflyttning till Demoplats ”Flygplatsen”
11.00 - 11.20Luftbevakning för flygplatssäkerhet
RISE Viktoria AB
På flygplatsen
ej i tältet
11.25 - 11.45TRALLA: Transport av lätta laster långa avstånd
RISE Viktoria AB
På flygplatsen
ej i tältet
12.00 - 13.00Lunchi tältet
13.00 - 13.30Busstransport från Drone Center Sweden
till demoplats vatten (Örserumsviken)
13.30 - 13.50Kostnadseffektiv övervakning av kustmiljöer med hjälp av drönare
Göteborgs Universitet, Institutionen för Marina Vetenskaper
Örserumsviken
13.55 - 14.15Vattenprovtagning
Rise m fl
Örserumsviken
14.20 - 14.40Drönarstödd sökteknik vid lavinräddning
ÅF-Technology AB
Örserumsviken
14.45 - 15.15FikaVid demoplats Örserumsviken
15.20 - 15.40TrashCam - Drönare för kartläggning av marint skräp i Östersjön
Stiftelsen Håll Sverige Rent
Örserumsviken
15.45 - 16.05Marina drönare med extrem uthållighet för kraftfullare Övervakning av den marina miljön
Göteborgs Universitet, Institutionen för Marina Vetenskaper
Örserumsviken
16.10 - 16.30Laserbird
Uppsala universitet, Institutionen för Cell och Molekylärbiologi
Örserumsviken
16.40Busstransport till Västervik
18.30Busstransport till Västerviks flygplats
19.00Middag med underhållningi tältet
ca 22.00Busstransport till Västervik
Dag 2, Onsdag 15 maj
07.30Busstransport från Stora torget i Västervik till
Drone Center Sweden
/ Registrering
08.00 - 08.20Ground-Based Sense And Avoid (GBSAA)
Skysense AB
På flygplatsen
ej i tältet
08.25 - 08.45Känslig och snabb kartläggning av växthusgaser från drönare
Linköpings universitet, Tema Miljöförändring
På flygplatsen
ej i tältet
08.50 - 09.10Drönarbaserad dokumentation av brotts- och skadeplatser
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, Avdelningen för ledningssystem
På flygplatsen
ej i tältet
09.10 - 09.40Fikai tältet
09.40 - 10.00Drone Mission Control
Ericsson AB
På flygplatsen
ej i tältet
10.05 - 10.25Integrerade och autonoma räddningstjänstdrönare
för beslutsstöd, lägesbild och insatsledning

4C Strategies AB
På flygplatsen
ej i tältet
10.30 - 10.50Digitaliserad skallgång
Linköpings universitet, Avdelningen för reglerteknik
På flygplatsen
ej i tältet
10.55 - 11.15Observationsdrönare för utryckande verksamheter
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
På flygplatsen
ej i tältet
11.15 - 12.15Lunchi tältet
12.15 - 12.35Drönare i mobil tillämpning för stadsbyggnad
Agency9 HQ
På flygplatsen
ej i tältet
12.40 - 13.00Effektiv drönarinspektion med 3D-verktyg
Spotscale AB
På flygplatsen
ej i tältet
13.05 - 13.25Skogsbruk UAV
Carbon UAV HB
På flygplatsen
ej i tältet
13.30 - 13.50Morgondagens skogliga planerare
Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
i tältet
13.50 - 14.20Fikai tältet
14.20 - 14.40Rover MT
Pitchup AB
i tältet
14.45 - 15.05Drönarmätning för den intelligenta skogen
Katam Technologies AB
i tältet
15.05Avslutning
15.20Busstransport till Västervik
Translate »