Om testbädden

Drone Center Sweden är ett fyraårigt testbäddsprojekt med obemannade flygande system för miljö och miljötekniska tillämpningar.

Syftet med projektet är att utveckla en säker infrastruktur där forskning, utprovning, certifiering, utbildning, marknadsföring, leveranskontroller m.m av flygande obemannade system kan genomföras.

Projektet bedrivs med stöd av Vinnova.