Imponerande fransk sammanställning om autonomi inom luft och sjö. Det som gör att dokumentet är extra intressant är att det finns en röd tråd eller en sammanhållen tanke, bland annat i några av rekommendationerna, där man t.ex. nämner att få med sig länder i andra världsdelar i internationellt arbete.


0 Comments

Leave a Reply

Translate »