Drone Center Sweden (DCS) har av Transportstyrelsen erhållit tillstånd för flygning utom synhåll. Dessutom har DCS erhållit tillstånd för verksamhet med obemannat luftfartyg kategori 5C.
Under vecka 33 kommer det att genomföras prov med obemannat luftfartyg som bär meteorologisk mätutrustning för mätningar upp till 1600 meter över marknivån. Det obemannade luftfartyget är tänkt att ersätta friballonger som normalt används för denna typ av mätningar.

– Vi välkomnar beslutet, säger Urban Wahlberg, operativ chef för Drone Center Sweden. Detta ligger helt i linje med våra ambitioner för testbädden här i Västervik. Vi ser detta också som exempel på framtida aktiviteter som kommer att ske här hos oss. Det finns ett stort behov i hela UAV-branschen att få utprova nya applikationer i säkra miljöer men men ändå i så kallat skarpt läge.

Transportstyrelsens beslut TSL 2019-5221

Transportstyrelsens beslut TSL2019-5222


0 Comments

Leave a Reply

Translate »