Drone Center Sweden (DCS) inleder ett samarbete runt radarlösningar med Star elektronik i Västervik. Tillsammans ska det tas fram ett system för övervakning av DCS provverksamhet samt annat med koppling till drönare och UAV.

Drone Center Sweden är ett fyraårigt testbäddsprojekt med obemannade flygande system för miljö och miljötekniska tillämpningar. Syftet med projektet är att utveckla en säker infrastruktur där forskning, utprovning, certifiering, utbildning, marknadsföring, leveranskontroller m.m av flygande obemannade system kan genomföras. Projektet bedrivs med stöd av Vinnova.

Star Elektronik är ett Västerviksbaserat telekommunikationsföretag som i 30 år arbetat med kommunikationslösningar både på land, till sjöss och i luften.
Mer info:
Urban Wahlberg
Operativ Chef
E-mail: urban@dronecentersweden.se
Tel: +46 (0)70 994 14 54


0 Comments

Leave a Reply

Translate »