Den 25 april hölls ett UAV Event i Linköpings Universitets lokaler i Linköping. Inbjudare var  UAV-Testbädden i  Västervik som koordineras av RISE SICS EAST i Linköping i samarbete med Västerviks kommun och Wabema AB samt totalt tio partners från Universitet, företag och institut.

Här kan du ladda ned/läsa en  rapport från dagen»


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »