Den 25 mars lämnade Drone Center Sweden in en ansökan om Restriktionsområde för luftfart i Västerviksområdet. Efter ett arbetsmöte med Transportstyrelsen så har vi nu skickat in en ansökan till myndigheten baserad på de nya bestämmelser för drönare som gäller från 1 febbruari 2018.

Vi ansöker även om ett tillstånd att bedriva verksamheten i Drone Center Sweden enligt kategori 5C, det vill säga flygning bortom synhåll, Beoyned Visual line of Sight (BVLOS) och över 120 meter.


0 Comments

Leave a Reply

Translate »