Urban Wahlberg, Drone Center Sweden och Tomas Eneroth, infrastrukturmininster

För drygt ett år sedan beslutade regeringen om en svensk flygstrategi, en samlad syn på flyget i bred bemärkelse och en plattform för fortsatt arbete.
Drone Center Sweden (DCS) är än av de organisationer som var högst delaktiga i strategins utformning. Under ett flertal möten diskuterades utmaningar, men också möjligheter och önskvärda åtgärder. Utifrån den grunden har regeringen i flygstrategin nu tydliggjort ett antal fokusområden och prioriteringar som de ser som viktiga för flyget.

Nu bjuder regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth in branschen till ett uppföljningsmöte om flygstrategin.

– Det är bra att regeringen lägger fokus på dessa frågor, säger Urban Wahlberg, operativ chef på DCS. Inte minst då det gäller obemannat flyg så kallade drönare eller egentligen Unmanned Aerial System (UAS). Vi är ju en del av flygindustrin som växer explosionsartat just nu. Därför är det självklart att vi engagerat oss i dessa frågor och jag ser fram emot mötet på onsdag, säger Urban Wahlberg.

Under mötet som äger rum den 21 mars i Stockholm kommer pågående arbete under flygstrategin som exempelvis Arlandarådet att presenteras. Programmet kommer även att innehålla en paneldiskussion. Kanske har också nya frågor dykt upp som kräver fortsatt fokus.

 

Translate »