Drönarevent på RISE SICS EAST och Linköpings Universitet

Den Vinnovastödda RISE SICS EAST-testbädden för UAV i Västervik – Drone Center Sweden – bjuder härmed in partner och intresserade till ett Drönarevent på RISE SICS EAST och Linköpings Universitet den 25 April.

Förutom korta  presentationer från våra partner och deras projekt samt vi själva bjuder vi in till en liten minimässa där de som kan får visa upp sina RPAS/Drönare/UAVer i Visionen Arena som är en medelstor inomhuslokal med möjlighet att visa era produkter och system, eller flyga i den utomhus ”bur” för tester av flygande system som finns på ISY/ LiU samt en liten kringvandring i lokalerna.

 

Plats Ada Lovelace & Visionen Arena HUS B, Linköpings Universitet
Datum & tid 25 April 09:00 – 17:00

 

prel. Program
09:00 – 09:30  Registrering kaffe och mackor
09:30 – 10:00  Välkomsttal och presentation av RISE, Drone Center Sweden och Linköpings Universitet
10:00 – 12:00  Korta presentationer av testbäddens partner och vilka projekt de arbetar med
ca 5-10 minuter per presentatör

12:00  – 13:30   Lunch och besök i ISYs drönarhall med miniutställning av våra och era drönaraktiviteter
13:30 –  17:00    Fortsatt mingel i mässlokalen
13:30 –  16:00   Referensgruppsmöte

ANMÄL DIG HÄR»


RISE Research Institutes of Sweden

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem

Urban Wahlberg, Drone Center Sweden och Tomas Eneroth, infrastrukturmininster

För drygt ett år sedan beslutade regeringen om en svensk flygstrategi, en samlad syn på flyget i bred bemärkelse och en plattform för fortsatt arbete.
Drone Center Sweden (DCS) är än av de organisationer som var högst delaktiga i strategins utformning. Under ett flertal möten diskuterades utmaningar, men också möjligheter och önskvärda åtgärder. Utifrån den grunden har regeringen i flygstrategin nu tydliggjort ett antal fokusområden och prioriteringar som de ser som viktiga för flyget.

Nu bjuder regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth in branschen till ett uppföljningsmöte om flygstrategin.

– Det är bra att regeringen lägger fokus på dessa frågor, säger Urban Wahlberg, operativ chef på DCS. Inte minst då det gäller obemannat flyg så kallade drönare eller egentligen Unmanned Aerial System (UAS). Vi är ju en del av flygindustrin som växer explosionsartat just nu. Därför är det självklart att vi engagerat oss i dessa frågor och jag ser fram emot mötet på onsdag, säger Urban Wahlberg.

Under mötet som äger rum den 21 mars i Stockholm kommer pågående arbete under flygstrategin som exempelvis Arlandarådet att presenteras. Programmet kommer även att innehålla en paneldiskussion. Kanske har också nya frågor dykt upp som kräver fortsatt fokus.

 

DCS i rundabordssamtal med Regeringen

Idag den 8 februari 2018 deltar DCS’s operative chef Urban Wahlberg i rundabordssamtal om drönare på Näringslivsdepartementet. Det är infrastrukturminister Tomas Eneroth som bjudit in myndigheter och bransch för ett rundabordssamtal om drönare. Syftet är att diskutera användningen av drönare och identifiera utmaningar på kort och lång sikt.

LÄS MER HÄR»

Drone Center Sweden på Elmia Wood

Drone Center Sweden kommer i år finnas på plats som utställare på skogsmässan Elmia Wood!

Vi kommer finnas på området ”Drone Zone” som även är ett av 3 nya områden på Elmia Wood i år.

Området ”Drone Zone” arrangeras av UAS Forum Sweden.


Ytterligare information gällande The Drone Zone på Elmia Woods kan du hitta här!

Reportage om testbädden i Sveriges Radio

Efter ett informationsmöte i Västervik den 5 maj så intervjuades bland annat projektledaren Åke Sivertun samt ett flertal representanter från riksdagen av reportern Peter Weyde från Sveriges Radio.

Reportaget sändes 17/5 i Sveriges Radio P1:s Studio Ett som kan lyssna på via länken nedan.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6696992

Ett kortare nyhetsinslag sändes även från Ekot.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6697392

» Senare inlägg