WASP väljer Drone Center Sweden för tester av autonoma system för sjöräddning,

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram avseende om artificiell intelligens och autonoma system som fungerar i samarbete med människor. Det är ett viktigt nationellt initiativ för bland annat strategiskt motiverad grundforskning och utbildning inom detta område.

Under september månad 2018 Drone Center Sweden vara platsen där WASP kommer att genomföra tester med autonoma system för sjöräddning. Allt detta inom forskningsområdet WARA-PS (Public Safety). Projektet syftar bland annat till att skapa en realistisk, storskalig och industriellt relevant demonstrationsmiljö med scenarier som fokuserar på att hålla samhället och dess medborgare säkra vid olyckor, katastrofer eller störningar med hjälp av nya tekniska lösningar som inom såväl autonoma system som programvaruforskning. Projektet räknar också med att genomföra sina slutförsök på Drone Center Sweden under 2019.

Du kan läsa mer om WARA-PS här»

Translate »