Drone Center Sweden har erhållit tillstånd av Transportstyrelsen att genomföra flygningar med obemannat flygande system utom synhåll. Flygningarna görs på uppdrag av och i samarbete med WARA-PS, en av arenorna i Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

Drone Center Sweden kommer att genomföra tester med drönare kategori 1 inom markerat område under den 15-17 september kl 08.00-16.00 lokal tid. 

Flygningarna sker med fixed wing drönare BVLOS, ≤ 75 m AMSL i WARA-PS provserie för utveckling av autonoma sjöräddningssystem.

Syftet med flygningen i Västerviksområdet är att för forskningsändamål samla in stora mängder av data i form av radiotäckning, bilder och positioner. Ett annat syfte är också att visa vilka förmågor våra farkoster och sensorer har. Forskningsprojektet behöver kunna använda sensorer över större områden och skapa unika verklighetsbaserade dataset för att inom autonomi, AI och mjukvara erbjuda relevanta underlag för svensk forskning och utveckling. Att flyga utom synhåll är väsentligt för att effektiv producera det underlag vi är beroende av.

WARA-PS är en av arenorna i Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och är ett nationellt projekt för att utveckla en integrationsmiljö för forskning inom autonoma räddningssystem till sjöss.

Idén inom WARA-PS är att använda autonoma farkoster och tekniska lösningar, som interagerar med varandra och människor, för att bistå personer som hamnat i vattnet och råkat i sjönöd. Räddningssystemet innefattar drönare, autonoma båtar, sensorer, kameror, kommunikationsutrustning och ledningssystem med mera.


1 Comment

Simon Pennsäter · March 30, 2021 at 11:28 am

interesting

Leave a Reply

Translate »